Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doświadczenie w finansach zyskiwał jako konsultant finansowy w firmach Macriniuk i Partnerzy oraz Arthur Andersen. Pracował także jako Dyrektor Departamentu Fakturowania i Rozliczeń w Telekomunikacji Polskiej, gdzie był odpowiedzialny za procesy obsługi klienta. Odegrał również kluczową rolę jako CEO w tworzeniu firmy InPost Finanse Sp. z o.o., gdzie rozwijał usługę przekazów pieniężnych. Pan Rafał specjalizuje się szczególnie w zarządzaniu strategicznym oraz w tworzeniu firm związanych z innowacyjnymi technologicznymi.  Od 2009 roku jest Prezesem Zarządu w spółce InQubit Sp. z o.o. będącej unikalnym inkubatorem technologicznym, finansującym spółki znajdujące się w początkowej oraz wczesnej fazie wzrostu. Od 2012 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu w firmie InPost Finance S.à r.l. - spółki z siedzibą w Luksemburgu, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarach takich jak dostarczanie rozwiązań płatniczych dla klientów z sektora e-commerce.

Jako Prezes Zarządu Parcel Technik S.A. odpowiedzialny za rozwój Spółki oraz Spółek zależnych w obszarze rozwiązań technologicznych na poczet produktów Spółki oraz ich wdrażania w segmencie logistyki przedsiębiorstw.

Rada nadzorcza

 • Grzegorz Salachna – Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych od 2006 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii Radcy Prawnego Renaty Urowskiej
   Poznaniu, a także był członkiem Rady Nadzorczej spółki 
  Skarbu Państwa w Kopalniach Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi. Pan Ryszard był także sędzią Sądu Polubownego przy KDPW S.A. Od 2006 r. Pan Ryszard Brudkiewicz jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy, gdzie zajmuje się prawem nieruchomości, procesami inwestycyjnymi oraz prawem własności intelektualnej.  

 • Krzysztof Jerzyk – Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył także podyplomowe studia na kierunku Executive Studies in Finance współorganizowane  przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young. W latach 1985-1997 pracował na stanowisku kontrolera silników lotniczych w Polskich Liniach Lotniczych. Był współtwórcą największego polskiego sklepu internetowego merlin.pl. Pełnił tam funkcję wiceprezesa i dyrektora zarządzającego. Jednocześnie pełnił funkcje prezesa zarządu firmy Sensowne Systemy Sp. z o.o., a także członka Rady Nadzorczej firmy Presco Media Sp. z o.o. W latach 2009-2012 był prezesem zarządu firmy SI Książki sp. z o.o..  Od 2012 roku jest doradcą zarządu i rokurentem w spółce notowanej na New Connect - Genomed S.A.

 • Emil Cybulski – Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył także podyplomowe studia na kierunku Executive Studies in Finance współorganizowane  przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young. W latach 1985-1997 pracował na stanowisku kontrolera silników lotniczych w Polskich Liniach Lotniczych. Był współtwórcą największego polskiego sklepu internetowego merlin.pl. Pełnił tam funkcję wiceprezesa i dyrektora zarządzającego. Jednocześnie pełnił funkcje prezesa zarządu firmy Sensowne Systemy Sp. z o.o., a także członka Rady Nadzorczej firmy Presco Media Sp. z o.o. W latach 2009-2012 był prezesem zarządu firmy SI Książki sp. z o.o..  Od 2012 roku jest doradcą zarządu i rokurentem w spółce notowanej na New Connect - Genomed S.A.

 • Jerzy Bartman – Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Informatyka. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 roku w założonej w tym czasie firmie COMARCH Sp. z o. o., gdzie pełnił kolejno różne funkcje zaczynając od programisty a kończąc na Dyrektorze Działu Wdrożeń w 1998 roku. Następnie w ciągu 1999 roku był członkiem Biura Zmian TP SA opracowującego plan przekształcenia Telekomunikacji Polskiej w firmę rynkową zorientowaną na klienta. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego była budowa działu informatyki  w RST El-Net SA – pełniona funkcja: Dyrektor Działu Informatyki.  Od roku 2000 do 2014 zajmował się rozwojem biznesu sektora telekomunikacyjnego w  COMARCH SA  w Polsce, Europie Wschodniej na Bliskim Wschodzie. Od 2014 roku odpowiada za budowanie obecności firmy Ericsson w obszarze IT Polsce.