Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doświadczenie w finansach zyskiwał jako konsultant finansowy w firmach Macriniuk i Partnerzy oraz Arthur Andersen. Pracował także jako Dyrektor Departamentu Fakturowania i Rozliczeń w Telekomunikacji Polskiej, gdzie był odpowiedzialny za procesy obsługi klienta. Odegrał również kluczową rolę jako CEO w tworzeniu firmy InPost Finanse Sp. z o.o., gdzie rozwijał usługę przekazów pieniężnych. Pan Rafał specjalizuje się szczególnie w zarządzaniu strategicznym oraz w tworzeniu firm związanych z innowacyjnymi technologicznymi.  Od 2009 roku jest Prezesem Zarządu w spółce InQubit Sp. z o.o. będącej unikalnym inkubatorem technologicznym, finansującym spółki znajdujące się w początkowej oraz wczesnej fazie wzrostu. Od 2012 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu w firmie InPost Finance S.à r.l. - spółki z siedzibą w Luksemburgu, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarach takich jak dostarczanie rozwiązań płatniczych dla klientów z sektora e-commerce.

Jako Prezes Zarządu Parcel Technik S.A. odpowiedzialny za rozwój Spółki oraz Spółek zależnych w obszarze rozwiązań technologicznych na poczet produktów Spółki oraz ich wdrażania w segmencie logistyki przedsiębiorstw.

Rada nadzorcza

 • Ryszard Brudkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych od 2006 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii Radcy Prawnego Renaty Urowskiej
   Poznaniu, a także był członkiem Rady Nadzorczej spółki 
  Skarbu Państwa w Kopalniach Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi. Pan Ryszard był także sędzią Sądu Polubownego przy KDPW S.A. Od 2006 r. Pan Ryszard Brudkiewicz jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy, gdzie zajmuje się prawem nieruchomości, procesami inwestycyjnymi oraz prawem własności intelektualnej.  

 • Andrzej Zając – Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Handel Zagraniczny, Finanse i Bankowość oraz EU Business School z siedzibą w Montreux (studia MBA). Założyciel oraz Prezes Zarządu spółki giełdowej Midven S.A., notowanej na rynku NewConnect, działającej w obszarze nowych technologii. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych w obszarze nowych technologii, transakcji M&A oraz plasowaniu spółek na rynkach kapitałowych. W swojej karierze zawodowej, Andrzej Zając piastował szereg stanowisk managerskich w firmach związanych z nowymi technologiami, odpowiadając za projekty internetowe, jak również rozwój firm na innych rynkach zagranicznych. Partner Zarządzający InQubit Sp. z o.o., funduszu finansującego projekty seed/start up realizowanym wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A., członek Rad Nadzorczych spółek: TNN Finance SA, Arena.pl SA. Członek Rady Nadzorczej Parcel Technik SA jest powiązany z Akcjonariuszem Parcel Technik SA - spółką Midven SA.

 • Krzysztof Jerzyk – Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył także podyplomowe studia na kierunku Executive Studies in Finance współorganizowane  przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young. W latach 1985-1997 pracował na stanowisku kontrolera silników lotniczych w Polskich Liniach Lotniczych. Był współtwórcą największego polskiego sklepu internetowego merlin.pl. Pełnił tam funkcję wiceprezesa i dyrektora zarządzającego. Jednocześnie pełnił funkcje prezesa zarządu firmy Sensowne Systemy Sp. z o.o., a także członka Rady Nadzorczej firmy Presco Media Sp. z o.o. W latach 2009-2012 był prezesem zarządu firmy SI Książki sp. z o.o..  Od 2012 roku jest doradcą zarządu i rokurentem w spółce notowanej na New Connect - Genomed S.A.

 • Tomasz Dziobiak – Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Łódzkiej, założycielem i Członkiem Zarządu DBMS Sp. z o.o. (www.edbms.pl). W spółce odpowiada za jej rozwój oraz tworzenie usług w obszarze big data i automatyzacji procesów marketingowych. Od początku kariery zawodowej związany z zarządzaniem projektami i procesami. Realizował złożone projekty rozwojowe w obszarze CRM i BI dla firm z sektora telekomunikacyjnego jak również branży internetowej. Interesuje się nowymi technologiami oraz medycyną,  dlatego też jest  Prezesem spółki telemedycznej MedGo (www.medgo.pl) i Prezesem Cordium Sp. z o.o. – platform umożliwiających tworzenie i realizowanie procesów medycznych na odległość. Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w obszarze udzielania wsparcia przedsiębiorcom i startupom internetowym.

 • Jerzy Bartman - Członek Rady Nadzorczej 

  Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Informatyka. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 roku w założonej w tym czasie firmie COMARCH Sp. z o. o., gdzie pełnił kolejno różne funkcje zaczynając od programisty a kończąc na Dyrektorze Działu Wdrożeń w 1998 roku. Następnie w ciągu 1999 roku był członkiem Biura Zmian TP SA opracowującego plan przekształcenia Telekomunikacji Polskiej w firmę rynkową zorientowaną na klienta. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego była budowa działu informatyki  w RST El-Net SA – pełniona funkcja: Dyrektor Działu Informatyki.  Od roku 2000 do 2014 zajmował się rozwojem biznesu sektora telekomunikacyjnego w  COMARCH SA  w Polsce, Europie Wschodniej na Bliskim Wschodzie. Od 2014 roku odpowiada za budowanie obecności firmy Ericsson w obszarze IT Polsce.