Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Salwix sp. z o.o.

Zarząd spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie ("Emitent") informuje, że w dniu 08 lutego 2017 roku podpisał umowę o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Niniejsza umowa zawarta została na okres od dnia podpisania do 3 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”