Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Parcel Technik korekta 4Q2016

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (Spółka, Emitent) przekazuje poniżej korektę do treści raportu okresowego nr 4/2017 z dnia 14 lutego 2017 r -Raport okresowy za IV kwartał 2016 r. Niniejsza korekta raportu wynika z niewykazania wkładu udziału spółek we wcześniejszym raporcie w danych skonsolidowanych.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"