Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik SA wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Hubert Perycz Mariusz Soczyński, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".