Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki: ​20170811_221921_0000106864_0000096201.pdf