Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik:
raport PTE_Q1_2017

 

Numer raportu w systemie EBI: 8/2017
Data publikacji w systemie EBI: 15.05.2017