Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego opublikowanego w komunikacie EBI nr 18/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Niniejsza korekta raportu wynika z poprawienia wyliczeń liczbowych w sprawozdaniu finansowym. W wyniku korekty nieznacznie zmienił się wynik finansowy skonsolidowany za III kwartał 2016 r. Pozostałe informacje oprócz tabel finansowych nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik:
korekta raport Q3 2016 PTE