Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Instytucje rynku kapitałowego:

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - gpw.pl
  • Komisja Nadzoru Finansowego - knf.gov.pl
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - seg.org.pl
  • Animator - Dom Maklerski BDM SA - BDM.com.pl - ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 81-28-482, mail: biuro@bdm.com.pl
  • Autoryzowany Doradca - Salwix Sp. z o.o. - Salwix.pl - ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, tel. (42) 632-30-03, mail: biuro@salwix.pl