Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Harmonogram publikowania raportów okresowych na rok 2017:

  • raport roczny za 2016 rok - 31 maja 2017 roku
  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku