Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

InPost Finance SaRL jest międzynarodowym podmiotem wyspecjalizowanych w dostarczaniu kanałów płatności dla samoobsługowych maszyn wydających paczki, umożliwiając tym samym świadczenie usług dostarczania paczek do adresatów za pobraniem (transakcje cash on delivery).
 
Oferowane rozwiązania zapewniają̨ nowe formy transakcji bezgotówkowych. Lokalizacja spółki w Luksemburgu wynika z wyboru regionu, opartego na otwartej, zróżnicowanej i stabilnej gospodarce, a także kraju szczególnie przyjaznego dla sektora finansowego, w którym spółka działa. Otoczenie ekonomiczne jest sprzyjające dla innowacji i technologii. Główne produkty i usługi spółki to: terminale do płatności mobilnych, technologie płatności kartami płatniczymi w automatach, technologie płatności mobilnych. Spółka Inpost Finance z branży innowacyjnych rozwiązań́ i finansowych specjalizuje się̨ w rozliczaniu transakcji COD (cash on delivery) dokonywanych za pośrednictwem kart w terminalach płatniczych.