Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za II kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. informuje niniejszym, iż ulega zmianie data przekazania (opublikowania) raportu za II kwartał 2017 rok, z dotychczasowej daty przypadającej w dniu 14 sierpnia 2017 roku, na nową przypadającą w dniu 11 sierpnia 2017 roku.
 
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"